SAT GRS
รายการ เพาะกาย 
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
53
น่าน
น่าน
2
58
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
3
59
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
4
60
ขอนแก่น
ขอนแก่น
5
67
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer