SAT GRS
รายการ กีฬาทางอากาศ  
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
นครราชสีมา
นครราชสีมา
6
อุดรธานี
อุดรธานี
7
พะเยา
พะเยา
8
พะเยา
พะเยา
9
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer