SAT GRS
รายการ ฟิกเกอร์สเกต 
เบสิคโนวิส (Basic Novice) หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:10 น.
สนาม ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
ชุมพร
ชุมพร
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
เชียงใหม่
เชียงใหม่
7
เชียงใหม่
เชียงใหม่
8
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
พะเยา
พะเยา
10
ภูเก็ต
ภูเก็ต
11
ระยอง
ระยอง
 
 
 
 
 
 
Sponcer