SAT GRS
รายการ ฟิกเกอร์สเกต 
อินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice) หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:40 น.
สนาม ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
4
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
5
นนทบุรี
นนทบุรี
6
นนทบุรี
นนทบุรี
7
นนทบุรี
นนทบุรี
8
ลพบุรี
ลพบุรี
9
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
10
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
 
Sponcer