SAT GRS
รายการ ปันจักสีลัต 
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
2
blue
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
Sponcer