SAT GRS
รายการ ปันจักสีลัต 
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
2
blue
ยะลา
ยะลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer