SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
ชุมพร
ชุมพร
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
7
ราชบุรี
ราชบุรี
8
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
9
เชียงใหม่
เชียงใหม่
10
จันทบุรี
จันทบุรี
11
จันทบุรี
จันทบุรี
12
ราชบุรี
ราชบุรี
13
สกลนคร
สกลนคร
14
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
15
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
17
เชียงใหม่
เชียงใหม่
18
ราชบุรี
ราชบุรี
19
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
20
นครสวรรค์
นครสวรรค์
21
จันทบุรี
จันทบุรี
22
นครสวรรค์
นครสวรรค์
23
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
24
สงขลา
สงขลา
25
สงขลา
สงขลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer