SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
ลพบุรี
ลพบุรี
3
อุดรธานี
อุดรธานี
4
ตรัง
ตรัง
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
ราชบุรี
ราชบุรี
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
9
มหาสารคาม
มหาสารคาม
10
เชียงใหม่
เชียงใหม่
11
ราชบุรี
ราชบุรี
12
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
13
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
15
เชียงใหม่
เชียงใหม่
16
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
17
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
18
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer