SAT GRS
รายการ เทควันโด 
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. รอบแรก  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
เลย
เลย
2
RED
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer