SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
RED
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 
Sponcer