SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง รอบสอง  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
BLUE
ลำปาง
ลำปาง
2
RED
ภูเก็ต
ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
Sponcer