SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
red
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer