SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง รอบแรก  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
red
อ่างทอง
อ่างทอง
 
 
 
 
 
 
Sponcer