SAT GRS
รายการ เทควันโด 
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย รอบสอง  
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
blue
ชลบุรี
ชลบุรี
2
red
ลำปาง
ลำปาง
 
 
 
 
 
 
Sponcer