SAT GRS
รายการ จักรยาน 
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย รอบแรก  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:25 น.
สนาม เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
101
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
238
นครปฐม
นครปฐม
 
 
 
 
 
 
Sponcer