SAT GRS
   
เจ็ตสกี

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง 
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13.00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
สมุทรปราการ  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13.00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13.00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบคัดเลือก
13.00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สมุทรปราการ  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เจ็ตสกี  31 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เจ็ตสกี
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer