SAT GRS
   
มวยปล้ำ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 2
ตรัง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 5
พัทลุง  vs  สระแก้ว
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย A  คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย A  คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 22
นครศรีธรรมราช  vs  สระแก้ว
 รอบสอง
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย B  คู่ที่ 28
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย B  คู่ที่ 29
แพร่  vs  หนองบัวลำภู
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 30
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 31
แพร่  vs  ยโสธร
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย B  คู่ที่ 32
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย B  คู่ที่ 33
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย B  คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
09:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 8
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 10
ร้อยเอ็ด  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 11
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย A  คู่ที่ 12
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย A  คู่ที่ 13
ปทุมธานี  vs  ยโสธร
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย A  คู่ที่ 14
กระบี่  vs  ยโสธร
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย A  คู่ที่ 15
ร้อยเอ็ด  vs  สระแก้ว
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย B  คู่ที่ 35
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย B  คู่ที่ 36
สุพรรณบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 38
ยโสธร  vs  สระแก้ว
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย B  คู่ที่ 39
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย B  คู่ที่ 40
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย B  คู่ที่ 41
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย B  คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 16
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย B  คู่ที่ 17
ร้อยเอ็ด  vs  หนองบัวลำภู
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 18
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 19
กระบี่  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 20
พัทลุง  vs  หนองบัวลำภู
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 43
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 44
กระบี่  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย B  คู่ที่ 45
พัทลุง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 46
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบคัดเลือก
10:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 21
ศรีสะเกษ  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย A  คู่ที่ 23
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย A  คู่ที่ 24
นครศรีธรรมราช  vs  สระแก้ว
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 25
กระบี่  vs  หนองบัวลำภู
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย B  คู่ที่ 47
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย B  คู่ที่ 49
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย B  คู่ที่ 50
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย B  คู่ที่ 51
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย B  คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบแก้ตัว
11:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   สาย A  คู่ที่ 26
แพร่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแก้ตัว
11:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   สาย A  คู่ที่ 27
พัทลุง  vs  สงขลา
 รอบแก้ตัว
11:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 53
น่าน  vs  อุบลราชธานี
 รอบแก้ตัว
11:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   สาย B  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแก้ตัว
11:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   คู่ที่ 55
นนทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   คู่ที่ 65
สระแก้ว  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.   คู่ที่ 56
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 57
กระบี่  vs  ตรัง
 รอบชิงที่ 3
15:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 66
กรุงเทพมหานคร  vs  สระแก้ว
 รอบชิงที่ 3
15:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 58
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   คู่ที่ 59
พัทลุง  vs  อุตรดิตถ์
 รอบชิงที่ 3
15:25
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   คู่ที่ 67
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
15:25
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.   คู่ที่ 60
นครศรีธรรมราช  vs  หนองบัวลำภู
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 61
น่าน  vs  สมุทรสาคร
 รอบชิงที่ 3
15:40
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 68
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบชิงที่ 3
15:40
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 62
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   คู่ที่ 63
กระบี่  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบชิงที่ 3
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก.   สาย A  คู่ที่ 64
นครศรีธรรมราช  vs  หนองบัวลำภู
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย A  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย A  คู่ที่ 3
ตรัง  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย A  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย A  คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  สระแก้ว
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   สาย A  คู่ที่ 6
ชัยภูมิ  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 7
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแก้ตัว
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 17
ชัยภูมิ  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 19
พัทลุง  vs  สระแก้ว
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 21
ตรัง  vs  น่าน
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 23
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 24
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย B  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
17:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   สาย B  คู่ที่ 12
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
17:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 14
ตรัง  vs  พัทลุง
 รอบสอง
17:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   สาย B  คู่ที่ 15
นนทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
17:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม มวยปล้ำ  92 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day มวยปล้ำ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer