SAT GRS
   
คาราเต้โด

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 1
นครพนม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 2
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 4
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 9
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 10
ระยอง  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบสาม
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 14
สุรินทร์  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 15
นนทบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 16
ภูเก็ต  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 18
ปัตตานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
09:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 21
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 22
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 23
ลพบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสาม
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 24
ฉะเชิงเทรา  vs  ปัตตานี
 รอบสาม
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 25
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 26
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 27
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 28
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:15
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 29
อำนาจเจริญ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 31
ภูเก็ต  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
10:25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 37
ระยอง  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 38
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 39
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 40
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 41
สุรินทร์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 42
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:50
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 44
พิจิตร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 45
ขอนแก่น  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 46
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
10:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสาม
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 48
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสาม
11:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 49
ระยอง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 50
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 51
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบแรก
11:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 32
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 33
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:25
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 53
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 54
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
11:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 35
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
11:35
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 55
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 56
สุรินทร์  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 57
กาญจนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 58
ภูเก็ต  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
11:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 59
กาญจนบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11:40
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 60
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 61
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
12:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 62
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 63
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
12:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 64
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
12:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 65
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 66
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
 รอบสาม
12:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 67
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 68
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 69
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 70
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 71
พิจิตร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
12:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 72
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 73
กาญจนบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสาม
12:50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 75
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 77
สุรินทร์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 79
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
14:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 81
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
14:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 83
กาญจนบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบ RE
14:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 85
นนทบุรี  vs  ระยอง
 รอบ RE
14:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี   คู่ที่ 87
ปัตตานี  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
14:40
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คาราเต้โด  80 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day คาราเต้โด
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer