SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
14:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
พะเยา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
17:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แฮนด์บอล  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer