SAT GRS
   
สนุกเกอร์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 1
เพชรบุรี  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
10:00
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 3
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 4
สระบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 5
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 6
ตรัง  vs  ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม สนุกเกอร์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day สนุกเกอร์
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer