SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
พะเยา  vs  ตรัง
 รอบแรก
09:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:20
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
อุบลราชธานี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 11
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
11:40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
12:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 12
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
12:20
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
จันทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แฮนด์บอล  10 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer