SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 20
ราชบุรี  vs  ลำปาง
 รอบสอง
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
11:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 22
พัทลุง  vs  ลำปาง
 รอบสอง
11:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
พิษณุโลก  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 27
ปทุมธานี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
14:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
มหาสารคาม  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 29
บุรีรัมย์  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
15:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 30
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
16:00
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 31
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบสอง
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 32
มหาสารคาม  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
16:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
ตาก  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
บุรีรัมย์  vs  นครปฐม
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
18:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เซปักตะกร้อ  22 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer