SAT GRS
   
ลีลาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบคัดเลือก
10.00
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบคัดเลือก
10.00
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบคัดเลือก
10.00
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I 
 รอบคัดเลือก
10.00
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II 
 รอบคัดเลือก
10:00
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I 
 รอบคัดเลือก
13.30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบคัดเลือก
13.30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบคัดเลือก
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ลีลาศ  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ลีลาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer