SAT GRS
   
เนตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
08:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
นครนายก  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  ระนอง
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
บุรีรัมย์  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เนตบอล   5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เนตบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer