SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09.00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09.40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบแรก
10.20
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 6
พัทลุง  vs  สงขลา
 รอบแรก
11.40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สระบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
15:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
15:40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบสอง
16:20
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 22
จันทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
17:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 16
พัทลุง  vs  สงขลา
 รอบแรก
17:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ตาก  vs  เชียงราย
 รอบสอง
17:40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
18:20
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แฮนด์บอล  15 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer