SAT GRS
   
หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ระยอง  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  ลำปาง
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
พัทลุง  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  พะเยา
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
พะเยา  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
09:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  ระยอง
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  พัทลุง
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ลำปาง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สุรินทร์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
 รอบสี่
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม หมากล้อม  24 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer