SAT GRS
   
เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer