SAT GRS
   
เปตอง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Shooting บุคคลชาย 
เลย  vs  กำแพงเพชร 2
 รอบที่ 1
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ตาก  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
อุทัยธานี  vs  เลย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
สุราษฎร์ธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
อุทัยธานี  vs  สิงห์บุรี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง 
กาญจนบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบที่ 1
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย 
อุดรธานี  vs  เลย
 รอบแรก ครั้งที่ 2
11:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง 
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก ครั้งที่ 2
11:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สิงห์บุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เปตอง
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer