SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 26
นนทบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
14:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
 รอบสอง
16:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 37
จันทบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:10
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 รอบสอง
17:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 39
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:50
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:30
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer