SAT GRS
   
เพาะกาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เพาะกาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer