SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 29
จันทบุรี  vs  พะเยา
 รอบสอง
13:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
14:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 31
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบสอง
16:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 41
จันทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:30
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:10
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 32
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรสงคราม
 รอบสอง
17:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 43
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
17:50
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
อุบลราชธานี  vs  จันทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
18:30
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer