SAT GRS
   
ฟิกเกอร์สเกต

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอดวานซ์พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
อีลิทจูเนียร์ (Elite Junior) หญิง 
 รอบคัดเลือก
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) หญิง 
 รอบคัดเลือก
15:25
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์โนวิส (Advance Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
16:00
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส (Basic Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
17:10
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
อินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
17:40
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคพรี-โนวิส (Basic Pre-Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
18:20
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
รวม ฟิกเกอร์สเกต  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟิกเกอร์สเกต
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer