SAT GRS
   
ฟิกเกอร์สเกต

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อีลิทจูเนียร์ (Elite Junior) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส (Basic Novice) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคพรี-โนวิส (Basic Pre-Novice) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:27
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์โนวิส (Advance Novice) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:46
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
อินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:05
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
รวม ฟิกเกอร์สเกต  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟิกเกอร์สเกต
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer