SAT GRS
   
บริดจ์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง 
ศรีสะเกษ  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
อุดรธานี  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
นครปฐม  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
นราธิวาส  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง 
ราชบุรี  vs  มหาสารคาม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บริดจ์
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer