SAT GRS
   
เทควันโด-พุ่มเซ่

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน) 
 รอบคัดเลือก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทควันโด-พุ่มเซ่
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer