SAT GRS
   
คริกเก็ต

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
มหาสารคาม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 32
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 33
เชียงใหม่  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day คริกเก็ต
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer