บาสเกตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
อ่างทอง  vs  ระนอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
14.30
นครปฐม  vs  สุรินทร์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
 รอบแรก
16.25
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
 รอบแรก
18.00
ปทุมธานี  vs  บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ