ฮอกกี้
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
08:00
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:30
นครนายก  vs  บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
อ่างทอง  vs  ปัตตานี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:00
สระบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
11:00
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 3
 รอบแรก
12:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
12:30
เพชรบูรณ์  vs  นราธิวาส
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  สระบุรี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 5
 รอบแรก
14:00
นราธิวาส  vs  น่าน
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 5
 รอบแรก
14:00
อ่างทอง  vs  นครนายก
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 6
 รอบแรก
15:00
บุรีรัมย์  vs  นครนายก
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 6
 รอบแรก
15:30
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ฮอกกี้  12 รายการ