ยูโด
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)   สาย A
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
น่าน  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)   สาย B
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
มหาสารคาม  vs  ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)   สาย A
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)   สาย B
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ยะลา  vs  ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
นครปฐม  vs  สกลนคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  ตรัง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
ยะลา  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
สมุทรสาคร  vs  นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
ยะลา  vs  ขอนแก่น
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบสอง
15:00
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบสอง
15:00
ตรัง  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบสอง
15:00
น่าน  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
15:00
นครปฐม  vs  พิษณุโลก
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบสอง
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสอง
15:00
ยะลา  vs  จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสอง
15:00
เลย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบ RE
15:00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบ RE
15:00
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบ RE
15:00
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบ RE
15:00
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
นครปฐม  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
นครปฐม  vs  จันทบุรี
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ยูโด  33 รายการ