จักรยาน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
รวม จักรยาน  2 รายการ