เพาะกาย
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เพาะกาย  4 รายการ