กีฬาทางอากาศ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
13:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
13:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ