เนตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
08:30
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
11:30
นครนายก  vs  นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
พิษณุโลก  vs  ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
14:30
บุรีรัมย์  vs  สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม เนตบอล   5 รายการ