ฟุตซอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย 1
 รอบแรก
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย 2
 รอบแรก
12:00
นนทบุรี  vs  อ่างทอง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย 3
 รอบแรก
14:00
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย 4
 รอบแรก
16.00
สุโขทัย  vs  บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ฟุตซอล  4 รายการ