จักรยาน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:43
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม จักรยาน  2 รายการ