เทเบิลเทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 173
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร 3
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 174
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 175
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 3
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 176
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 3
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คู่ผสม   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เทเบิลเทนนิส  9 รายการ