เพาะกาย
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เพาะกาย  5 รายการ