เนตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
08:30
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
10:00
กำแพงเพชร  vs  นครนายก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบแรก
11:30
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
11:30
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบแรก
13:00
สมุทรปราการ  vs  ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม เนตบอล   5 รายการ