ยกน้ำหนัก
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
สแนทช์ - รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทช์ - รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทช์ - รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทช์ - รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สแนทช์ - รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
น้ำหนักรวม รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ยกน้ำหนัก  15 รายการ