หมากล้อม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
พัทลุง  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  สระบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สุรินทร์  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
สุรินทร์  vs  นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
พัทลุง  vs  นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงราย
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13:00
สระบุรี  vs  ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13:00
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13:00
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบสอง
13:00
มหาสารคาม  vs  พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
พะเยา  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
พัทลุง  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม หมากล้อม  30 รายการ